Jak powstaje muzyka serca

Za pomocą Sound Of Soul można przetworzyć wibracje ciała w dźwięk i światło bazując na HRV (zmienności rytmu zatokowego serca).
Żadne serce nie bije tak samo i nigdy nie bije idealnie równo. Żadne serce nie jest bezduszną maszyną. Wyznacznikiem „zdrowia” mechanizmu, bądź to motoru, czy szwajcarskiego zegara jest absolutna równość taktu. W odróżnieniu od tego wyznacznikiem zdrowia serca i całego organizmu jest zmienność rytmu (nie mylić z zaburzeniami rytmu czyli arytmią), która świadczy o zdolności całego systemu do adaptacji i samouzdrawiania. W zbadaniu tej zmienności pomocna jest analiza rytmu serca (HRV), którą coraz częściej stosuje się w nowoczesnej kardiologii. Daje ona również możliwość poszerzonej diagnozy stanu zdrowia serca i układu nerwowego. Ta metoda stała się podstawą naukową przy tworzeniu Sound of Soul. HRV  jest idealnym unaocznieniem tego, jak unikatowe i różnorodne są impulsy, idące od serca każdego człowieka.
Dźwięki i światło, których doświadczacie, powstają z ciągle zmieniających się impulsów. Skomplikowana, nowoczesna technologia, która składa się ze specjalnego urządzenia i oprogramowania, pozwala „na bieżąco” konwertować elektryczne impulsy serca. Serce robi się źródłem, autorem indywidualnej muzyki i barw.
Słuchając muzyki idącej przez Sound of Soul, słuchamy samych siebie. „Objawiamy się” w postaci dźwięku i światła, twórcą których jest nasze serce.
Prawo rezonansu
Wszystkie dźwięki, pomiędzy którymi jest różnica oktawy lub jej wielokrotności, rezonują pomiędzy sobą. Coraz wyższe dźwięki odpowiadają długościom fal, które są całkowitą wielokrotnością podstawowej fali.

(Formula: f x 2n)

zasada_dzialania_sofs