Co to jest HRV ?

Zmienność rytmu zatokowego opisuje różnice w długościach interwałów RR wyznaczanych przez kolejne szczyty zespołów QRS (Rysunek 1).
derived-rr-intervals-out-of-kubios_668
Występowanie tych różnic świadczy o zdolności serca do adaptacji względem zewnętrznych bodźców i przedstawia informacje o pracy autonomicznego systemu nerwowego. Układy współczulny i przywspółczulny mają wzajemnie przeciwstawny wpływ na częstość akcji serca, regulując ją stosownie do zaistniałej sytuacji. Podwyższona aktywność układu współczulnego przyspiesza tętno, natomiast wzrost aktywności układu przywspółczulnego je spowalnia. U zdrowego człowieka występują pewne fluktuacje w tętnie w ramach jego dopasowywania. Istotnie, czynniki takie, jak alkohol, tytoń, pewne leki oraz niektóre choroby (jak zawał mięśnia sercowego, cukrzyca typu drugiego czy niewydolność nerek) utrudniają dostosowanie rytmu serca i redukują zmienność jego akcji

Wysokie HRV (Rysunek2)

wysokiehrv

Niskie HRV (Rysunek3)

niskiehrv

Inny wykres HRV. Po prawej wysokie HRV ; prawidłowa zdolność adaptacji pracy serca, po lewej odczyt ograniczonej adaptacji pracy serca:

sofs-hrv_erklaerungen4-kopie_668

HRV influencing factors

Źródła:

Opracowania własne,

Tomasz Pięciak AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Automatyki, Laboratorium Biocybernetyki.